ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง

 

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง

หมวดหมู่รอง

มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์