ถาม : อยากทราบอัตราค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตอบ : สามารถดูได้จากอัตราค่าบริการสาธารณสุขจากกรมบัญชีกลาง คะ

ถาม : สามารถติดต่อ อบต.หนองบัวทองทางใหนได้บ้างคะ

ตอบ : โทรศัพท์ : 093-320-0799   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook : อบต.หนองบัวทอง

ถาม : วิสัยทัศน์ ของ อบต.หนองบัวทอง คืออะไรค่ะ

ตอบ : "ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ถาม : อยากทราบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ว่าต้องขึ้นทะเบียนช่วงไหน และเกิดช่วงไหน เพราะเห็นผู้สูงอายุที่บ้าน เกิดปีเดียวกัน แต่ลคนละเดือน แต่รับไม่เหมือนกัน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยแจ้งรายละเอียดให้ด้วยค่ะ

ตอบ : แนวทางขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมีดังนี้การรับขึ้นทะเบียนจะรับในช่วงเดือน 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้จะเริ่มรับขึ้นทะเบียนในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯในปีงบประมาณ 2560 โดยผู้ที่มีสิทธิรับขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2499 กรณีผู้สูงอายุ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินดือนหรือรายได้จากรัฐ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่ อบต.หนองบัวทอง สำนักงานปลัด อบต. 093-320-0799 

ถาม : จากที่่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทองได้จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ อยากให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมออกพื้นที่ด้วย เพื่อรับทราบปัญหาด้านผุ้สูงอายุผู้พิการ และนำมาพัฒนาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ตอบ : การออกนอกสถานที่ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ออกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คือการออกเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาตำบล กรณีออกพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น ทางอบต.ได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โดยตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ 1-9 หากประชาชนมีความต้องการให้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าร่วมออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อรับทราบปัญหาและนำมาพัฒนาด้านผู้สูงอายุผู้พิการในตำบล ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์