ตำบลหนองบัวทอง เดิมเป็นป่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยต่อมามีประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาหาล่าสัตว์ป่า และเป็นที่ที่มีแหล่งน้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชน้ำ มีนกนานาชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก ในแหล่งน้ำมีบัวดอกสีแดง ขาว เหลือง อยู่เต็มหนองน้ำ ประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษจึงพากันอพยพมาอาศัย และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านหนองบัวทอง ปัจจุบันมีจำนวน 9 หมู่บ้าน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page