รอยพระพุทธบาทโนนสูง

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองเหล็ก หมู่ 5 ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

รายละเอียด : เป็นสถานที่ที่รอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเดิมเป็นต้นมะม่วงใหญ่ มีจอมปลวกและมีรอยประทับอยู่บนต้นมะม่วง หลวงพ่อพระครูภาวนาประสูต (สิงห์ สุธรรมโม) จึงคิดสร้างมณฑปครอบสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้ลูกหลานได้ กราบไหว้บูชา ต่อมาจนถึงปัจจุบัน

การเดินทาง : ระยะทางห่างจากอำเภอรัตนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก


ซึมซับวิถีชีวิตแม่น้ำมูล

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชน

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านกุดหลวง

รายละเอียด : ริมชายหาดริมแม่น้ำมูล ซึ่งในหน้าแล้งจะมีชายหาดยาวและกว้างเหมาะสำหรับการเที่ยวพักผ่อนริมแม่น้ำมูล กับบรรยากาศการลงเยาะหาปลา งมหอยทราย ทำกินสดริมหาด นอนฟังเสียงนกธรรมชาติรวมถึงการล่องเรือรอบเกาะ เลาะชมแม่น้ำมูล วิถีชุมชน


กลุ่ม OTOP ของดีหนองบัวทอง

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 2 บ้านอ้อ

รายละเอียด : การทำกระเป๋าแฟชั่นผ้าไหม ทำจากผ้าไหมที่ชุมชนทอเอง ทำเอง


ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 7บ้านกุดหลวง

รายละเอียด :การทอเสื่อกกลายขิด การแปรรูปหมวกจากเสื่อกก การมัดหมี่ลายรัตนบุรี


 

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 5บ้านหนองเหล็ก

รายละเอียด :การทำกระติบข้าวจากเสื่อกก การดักกุ้งจากแม่น้ำ


 

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 6 บ้านโคกล่าม

รายละเอียด :ชมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพและการเผาถ่านปลอดสารด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200ลิตร การทำกล้วยฉาบ การเลี้ยงหมูหลุม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery